Bildbank

Central koherens, uppmärksamhetssvårigheter, normalfördelning. Många av de begrepp vi använder oss av kan vara svåra att förstå. Därför jobbar vi också med att ta fram bilder för att förtydliga det vi säger. Här har vi samlat några av de bilder vi brukar använda vid föreläsningar och återkopplingar. Bilderna är fria att använda i sammanhang då du tror de kan göra nytta för andra. Behöver du dem i ett annat format eller vill använda dem i en trycksak? Hör av dig till oss!

Har du förbättringsförslag eller förslag på begrepp vi borde illustrera? Hör gärna av dig på info@underfund.se.

Tankelabyrinten

En illustration över hur det kan vara när man har svårt, respektive lätt, att sortera och hantera intryck och impulser. Fler möjliga vägar genom labyrinten tar ofta energi men kan också ibland leda till nya idéer!

Sammanhangsförståelse

Här har vi försökt illustrera begreppet sammanhangsförståelse eller central koherens. Har man svårt med detta blir det viktigt att få hjälp att göra tillvaron mer begriplig, till exempel genom struktur och scheman. 

Stressbägaren

Våra stressbägare ser olika ut olika dagar men har man svårt med exempelvis intryck, uppmärksamhet och sammanhang fylls bägaren snabbare. 

Stressbägaren föräldrar

Föräldrar till barn med olika svårigheter utsätts för mer stress och oro än andra föräldrar. 

Normalfördelningskurva

Normalfördelningskurvan, som vi använder när vi till exempel mäter olika kognitiva förmågor. 100 figurer är placerade i kurvan, så det är lätt att omvandla till procent. 

staninekurva

Ibland mäts förmågor enligt stanine-skalan, eller standard nine. 100 personer är placerade i kurvan, så det är lätt att omvandla till procent.