Utredning

I våra utredningar är målet alltid att, tillsammans med personen det gäller, komma underfund med vilka styrkor och svårigheter som finns. Vi har erfarenhet av skolvärlden, habilitering samt autism och brinner extra mycket för dem som ibland behöver lite extra stöd och anpassning för att komma till sin rätt. Vårt mål är alltid att bättre förstå, oavsett om utredningen mynnar ut i diagnos eller ej. Vi arbetar enligt rådande rekommendationer och håller oss uppdaterade på den senaste forskningen.

Ibland faller pusselbitarna på plats enkelt, ibland tar det längre tid. Oavsett vilket så hoppas vi att de personer vi möter ska få ökad förståelse för sig själv, sitt barn eller ungdom. Helt enkelt komma underfund.

Vi erbjuder neuropsykologiska utredningar och begåvningsutredningar gällande barn, ungdomar och vuxna. Begåvningsutredningar ingår ofta i våra uppdrag som skolpsykologer. De neuropsykologiska utredningarna sker i dagsläget i samarbete med JeWe AB eller som privata utredningar.

Privat utredning

Om du väljer att göra din utredning hos oss, är det en trygghet att redan från början känna till prisbilden. Vi har därför valt att ha ett fast pris, 27 000 kr, för en neuropsykiatrisk utredning. I detta ingår intervjuer, testning, läkarbedömning, psykologutlåtande samt återgivning till dig och/eller ditt barn, skola/arbetsplats eller andra relevanta personer i ditt nätverk. Självklart hjälper vi dig vidare till rätt stöd efteråt, om det är aktuellt, samt bidrar med de rekommendationer vi kan ge utifrån utredningen.