Samtal

I samtalsbehandling kan du få hjälp att utforska de svårigheter du söker för. I en samtalsbehandling finns utrymme att prata om de saker som kanske är svåra att benämna och vår uppgift är att, tillsammans med dig, ta reda på mer och bättre förstå. Med våra psykologiska kunskaper kan vi bidra med vinklar som kanske är nya för dig och som kan leda fram till nya lösningar och förhållningssätt. Samtalsbehandling kan till exempel passa dig som ofta känner dig nedstämd eller orolig, är i en livskris eller behöver stöd i ditt föräldraskap. Exakt hur en behandling ser ut beror på vilka behov du har. 

Vi är legitimerade psykologer som arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer om vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi följer detta. Om vår egen kompetens inte är tillräcklig, hjälper vi dig vidare till rätt vård. 

bokning

Boka samtal direkt med någon av oss via telefon eller e-post. Tänk dock på att inte ange känslig information via e-post. Du kan också höra av dig om du vill rådgöra kring vilken typ av samtal du kan behöva, om vi kan erbjuda detta och vem av oss som i så fall är bäst lämpad.

samtalskostnad

950 kr per samtal (45 min)
Betalning sker via faktura, i efterhand.

psykologerna på underfund

maria fridlund

Maria har en grund i KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och har bland annat arbetat internetbaserade terapier. Hon har ett extra intresse för samtal gällande stress, ångest och relationer och har en vidareutbildning i IBCT/parterapi. Maria utbildar sig också till sexolog.
maria@underfund.se
070-731 58 99

Emma Krantz

Emma har en psykodynamisk grund samt kunskaper inom ACT och existensiell psykologi. Emma har också ett extra intresse för frågor kring stressproblematik, föräldraskap, anknytning och neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
emma@underfund.se
076-336 24 08

Karin vincze

Karin är för tillfället föräldraledig. Karin arbetar främst med vuxna och har extra erfarenhet av frågor som rör HBTQ och sexualitet.
karin@underfund.se
076-164 89 14