föreläsning

Genom att bättre förstå varför en person reagerar som den gör, tror vi att det blir lättare att ge bättre förutsättningar för individen att förstå sig på och hantera sin vardag. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och den senaste forskningen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.